Skip to main content

#️⃣ Hướng dẫn lập trình C#

Chào mừng bạn đến với tutorial Hướng dẫn lập trình C# do Maker Việt Nam biên soạn. Trong bài viết này Maker Việt Nam xin giới thiệu sơ lược về tutorial Hướng dẫn lập trình C#. Thông qua việc giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C#, nền tảng .Net framework… Maker Việt Nam hy vọng tutorial này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những dự án sắp tới của bạn đọc.

Read More

WPF – Data Binding: Chuyển đổi dữ liệu với IValueConverter

Có những trường hợp bạn cần thực hiện một binding phức tạp như chuyển đổi, tính toán, tìm kiếm từ giá trị này sang giá trị khác. Để làm được điều này, bạn cần tạo một lớp converter hiện thực interface IValueConverter và gán thể hiện của lớp này cho property Binding.Converter.

Read More

WPF – Data Binding cơ bản

Data Binding là kĩ thuật dùng để tạo gắn kết giữa phần giao diện (UI) và dữ liệu thông qua phần business logic. Nhờ Data Binding, UI có thể tự động cập nhật lại để hiển thị các thay đổi trong dữ liệu. Ngoài ra, Data Binding trong WPF còn hỗ trợ các chiều khác nhau, nghĩa là các thay đổi có thể cập nhật từ UI vào dữ liệu.

Read More