Skip to main content
IOT ESP8266 Maker Việt Nam

IoT ESP8266 – Lập trình IoT sử dụng ESP8266 – [Bài 3] Điều khiển đèn led

Trong bài viết trước, Maker Việt Nam đã giới thiệu về PlatformIO và cách cài đặt PlatformIO trên Visual Studio Code. Trong bài viết này, Maker Việt Nam sẽ hướng dẫn bạn tạo project và lập trình đèn led cho module NodeUSB. Như đã nói, module NodeUSB do Maker Việt Nam phát triển sẽ được sử dụng xuyên suốt tutorial này. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng các module tương thích khác như ESP-01 hoặc NodeMCU.

Read More

WPF – Data Binding cơ bản

Data Binding là kĩ thuật dùng để tạo gắn kết giữa phần giao diện (UI) và dữ liệu thông qua phần business logic. Nhờ Data Binding, UI có thể tự động cập nhật lại để hiển thị các thay đổi trong dữ liệu. Ngoài ra, Data Binding trong WPF còn hỗ trợ các chiều khác nhau, nghĩa là các thay đổi có thể cập nhật từ UI vào dữ liệu.

Read More
IOT ESP8266 Maker Việt Nam

IoT ESP8266 – Lập trình IoT sử dụng ESP8266 – [Bài 2] Cài đặt PlatformIO trên Visual Studio Code

Hiện tại, có rất nhiều nền tảng có thể sử dụng để phát triển chip ESP8266 như: Arduino, ESP8266_RTOS_SDK,… Tuy nhiên trong tutorial này, mình sẽ giới thiệu về nền tảng PlatformIO chạy trên Visual Studio Code và đề cập đến những cái hay của bộ đôi này.

Read More
IOT ESP8266 Maker Việt Nam

IoT ESP8266 – Lập trình IoT sử dụng ESP8266 – [Bài 1] Giới thiệu

Lời mở đầu – IoT ESP8266

Đây là bài mở đầu của chuỗi bài hướng dẫn (tutorial) lập trình IoT (Internet of Things – Internet vạn vật) sử dụng chip WiFi ESP8266 (IoT ESP8266) do Maker Việt Nam biên soạn. Bài viết này sẽ tổng hợp những nội dung mà tutorial này đề cập đến, nhằm giúp bạn thuận tiện hơn khi theo dõi tutorial.

Read More