Skip to main content
IOT ESP8266 Maker Việt Nam

IoT ESP8266 – Lập trình IoT sử dụng ESP8266 – [Bài 2] Cài đặt PlatformIO trên Visual Studio Code

Hiện tại, có rất nhiều nền tảng có thể sử dụng để phát triển chip ESP8266 như: Arduino, ESP8266_RTOS_SDK,… Tuy nhiên trong tutorial này, mình sẽ giới thiệu về nền tảng PlatformIO chạy trên Visual Studio Code và đề cập đến những cái hay của bộ đôi này.

Read More